U heeft een melding zorguren incorrect ontvangen

Zodra de klant de factuur heeft ontvangen, kan hij of zij binnen 6 weken bezwaar maken. Als er bezwaar wordt gemaakt, maakt het CAK daarvan een melding. Dit noemen we een melding zorguren incorrect.

Het CAK stuurt deze melding zorguren incorrect door naar de gemeente, de zorgaanbieder of het zorgkantoor.

U ontvangt deze melding via Porta. Zorgaanbieders ontvangen de melding per brief.

Vragen over incorrecte zorguren

Ontvangt u een zorguren incorrect melding van ons? Dan vragen wij u deze melding te onderzoeken.

Het is belangrijk dat u voor uw zorgaanbieder, zorgkantoor of gemeente binnen 4 weken op een zorgurenincorrect-melding reageert.

Dan ontvangt de klant zo snel mogelijk een reactie op zijn of haar melding aan het CAK en kan de klant eventueel tijdig een correctiefactuur ontvangen.

Als u voor uw zorgaanbieder, zorgkantoor of gemeente niet binnen de termijn van 4 weken reageert op een melding zorguren incorrect, dan stelt het CAK de klant in het gelijk.

Het CAK houdt zich aan deze gestelde termijn, zodat de klant niet onnodig lang hoeft te wachten op een antwoord.

Geeft u voor uw gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor aan ons door dat de melding niet klopt? Dan stelt het CAK de klant hiervan op de hoogte in een brief.

Als u aangeeft dat de aangeleverde gegevens inderdaad incorrect waren, dan sturen wij de klant een correctiefactuur.

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.