Aanleveren Wmo-gegevens

Klanten betalen een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. Om ervoor te zorgen dat klanten in één keer de juiste factuur krijgen, is tijdige aanlevering van klantgegevens bij het CAK van belang.

Aanleveren van gegevens

Het CAK heeft voor de uitvoering van haar wettelijke taken een aantal gegevens nodig van verschillende ketenpartners.

  • Gemeentelijke beleidsparameters
  • Gemeentelijke (individuele) vrijstellingen
  • Aan- en afmeldingen van klanten Wmo abonnementstarief 2020
  • NAW- en partnergegevens vanuit de BRP
  • Inkomensgegevens van de Belastingdienst

Voor de uitvoering van het abonnementstarief vanaf 2020 is een nieuwe standaard voor het uitwisselen van gegevens ontwikkeld: de i Eigen bijdrage (iEb). Deze wordt binnen iStandaarden beheerd door Zorginstituut Nederland. 

Gemeenten leveren volgens de i Eigen bijdrage (iEb) gegevensstandaard een startbericht aan bij het CAK wanneer een burger hulp of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. Wanneer de hulp of ondersteuning ophoudt, levert de gemeente een stopbericht aan.

De gemeentelijke beleidsparameters en individuele vrijstellingen kunnen gemeenten aanleveren via Mijn CAK Zakelijk.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.