Aanleveren Wmo-gegevens

Klanten betalen een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. Om ervoor te zorgen dat klanten in één keer de juiste factuur krijgen, is tijdige aanlevering van klantgegevens bij het CAK van belang.

Weten wat er voor de Wmo in 2020 allemaal verandert? Dat vindt u op deze pagina.

Aanleveren gegevens zorgjaar 2020

Hoe u Wmo-gegevens over zorgjaar 2020 aanlevert, hangt af van het soort gegevens.

Start/-stopberichten: als gemeente meldt u klanten aan en af door start- en stopberichten aan te leveren bij het CAK. Dit gaat via de i Eigen bijdrage (iEb).

Lees meer over aanleveren start-/stopberichten

Minimabeleid, gemeentelijk tarief en vrijstellingen: het aanleveren van minimabeleid, een gemeentelijk tarief (de eigen bijdrage parameter) of vrijstellingen gaat via Mijn CAK Zakelijk. Voor het aanleveren over zorgjaar 2020 heeft u een nieuw account nodig.

Lees meer over Mijn CAK Zakelijk in 2020

 

Aanleveren gegevens zorgjaar 2019

Gegevens over zorgjaar 2019 kunt u aanleveren via:

  • de Hulpmiddelen en Voorzieningen standaard (H&V standaard ) of
  • de H&V applicatie van het CAK.

Die vindt u als u bent ingelogd op Mijn CAK Zakelijk .

Bekijk ook de pagina inzicht en overzicht zorg

Als zorgaanbieder levert u gegevens over zorgjaar 2019 aan via Mijn CAK Zakelijk. Deze afgeschermde omgeving biedt u hiervoor twee mogelijkheden: de ZA-Standaard of de applicatie Corfu.

  • De ZA-standaard is bedoeld voor aanlevering van grote hoeveelheden klant- en productiegegevens.
  • Corfu staat voor CAK Online Registratie Functionaliteit en is bedoeld om op eenvoudige wijze per klant gegevens aan te leveren.

Lees meer over het aanleveren van zorggegevens

Om de klant tijdig een juiste factuur te sturen heeft het CAK alle zorggegevens van u nodig. Levert u zorggegevens aan onder een verkeerde of onbekende productcode dan kunnen wij dit niet registreren. Het is belangrijk dat u ieder jaar de productcodes afstemt met de gemeente.

Alle mogelijke productcodes van 2019 staan vermeld in de conversietabel 2019 (05-12-2018, pdf, 208 kB).

Lees meer over 2 soorten productcodes gemeenten 

De uiterste aanleverdata voor het aanleveren van gegevens vindt u in de periodekalender. Per periode kunt hierin zien tot wanneer u kunt aanleveren.

Nadat uw bestand met gegevens is verwerkt, ontvangt u altijd een uitvalbestand. Daarin staat of de gegevens volledig zijn ingelezen. Ook ziet u of alle gegevens in ons systeem geaccepteerd zijn. Gegevens die niet geaccepteerd zijn, worden per klant vermeld met daarbij de reden.

Als u tijdig gegevens aanlevert, dan kunt u eventuele gegevens die uitvallen op tijd corrigeren.

U kunt tot en met 24 januari 2020 zorggegevens over periode 13 aan te leveren. Wanneer u te laat bent met het aanleveren van gegevens, is het van belang dat u uw klanten en het CAK informeert.

Neem contact op met de CAK Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners via 088 - 711 4888 of servicedesk@hetcak.nl.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.