Beïnvloeden eigen bijdrage Wmo

Het CAK berekent de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. De eigen bijdrage parameter wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VWS. Een gemeente kan een gemeentelijk tarief kiezen dat lager is dan dit landelijk tarief.

Aanpassen parameter

De eigen bijdrage parameter heeft in 2022 een standaardtarief van 19,00 euro per maand. U heeft als gemeente de mogelijkheid om de eigen bijdrage parameter te verlagen. Het aanpassen van de eigen bijdrage parameter kunt u doen in Mijn CAK Zakelijk.

Ieder jaar stelt het ministerie van VWS de eigen bijdrage parameter wettelijk vast. U kunt als gemeente ervoor kiezen deze parameter te verlagen.

Een wijziging van de eigen bijdrage parameter kunt u het hele jaar doorgeven aan het CAK. Wijzigingen in de eigen bijdrage betekenen wel een nieuwe beschikking voor de klant.

Het CAK adviseert daarom slechts één keer per jaar een wijziging in de eigen bijdrage parameter door te geven. Wilt u de eigen bijdrage parameter nog een keer aanpassen? Doe dit dan in overleg met de Wmo Servicedesk (wmoservicedesk@hetcak.nl).

Als u de eigen bijdrage in het voordeel van de klant heeft aangepast, dan ontvangt de klant een nieuwe beschikking van het CAK. Hierin is de aangepaste maximale eigen bijdrage opgenomen.

Wij adviseren u de klanten per brief te informeren over de aanpassing van de parameters. Als u dit tijdig doet, weet de klant waarom hij/zij een beschikking van het CAK ontvangt.

Neem voor afstemming en/of voor tips over de inhoud van de brief contact op met de Wmo Servicedesk (wmoservicedesk@hetcak.nl).

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.