Eigen bijdrage berekenen

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo en Wlz. Klanten voorlichten over de eigen bijdrage is een belangrijke taak van de keten. Via de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig een proefberekening maken voor de klant. Zo weet de klant welke eigen bijdrage hij of zij kan verwachten. De rekenhulp is ook onderweg te raadplegen via de CAK-app Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Voor de berekening van de eigen bijdrage rekenen we met het inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. Dus in 2018 gebruiken wij het inkomen en vermogen over  2016.  En in 2019 rekenen we met het inkomen en vermogen over 2017. De Belastingdienst stelt het inkomen namelijk pas een jaar na afloop vast.

Hoe de eigen bijdrage wordt berekend, verschilt per regeling.

Lees meer over hoe de eigen bijdrage wordt berekend

Het CAK berekent een maximale periodebijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. De maximale periodebijdrage is het bedrag dat de klant maximaal per periode van vier weken betaalt. Zijn de kosten in een periode lager dan zijn of haar maximale periodebijdrage? Dan betaalt de klant alleen de daadwerkelijk gemaakte zorgkosten.

In de tabel maximale periodebijdrage 2018 (12-01-2018, pdf, 166 kB) vindt u de eigen bijdrage per inkomensgroep terug.

We communiceren de eigen bijdrage aan de klant als volgt:

•    De klant ontvangt eerst een startbrief van het CAK. Hierin delen we mee dat de klant in onze administratie bekend is. 
•    Zodra we alle benodigde gegevens hebben ontvangen (we controleren bijvoorbeeld eerst of er in de gemeente een aangepaste parameter of minimabeleid geldt), ontvangt de klant van ons een beschikking. Daarop staat de hoogte van de eigen bijdrage. 
•    Wanneer de zorggegevens bij ons bekend zijn, ontvangt de klant per periode van vier weken een factuur.

Zelf online regelen

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.