Eigen bijdrage berekenen

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo en Wlz. Klanten voorlichten over de eigen bijdrage is een belangrijke taak van de keten. Via de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig een proefberekening maken voor de klant. Zo weet de klant welke eigen bijdrage hij of zij kan verwachten. 

Eigen bijdrage

Hoe de eigen bijdrage wordt berekend, verschilt per regeling.

Wmo

In 2021 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Het inkomen is nog wel relevant als gemeenten minimabeleid  voeren.
 

Wlz

De eigen bijdrage voor de Wlz wordt berekend aan de hand van het inkomen, het vermogen, de indicatie en de samenstelling van het huishouden van een klant. Afhankelijk van de situatie van de klant moet de klant een lage eigen bijdrage of een hoge eigen bijdrage betalen.

Lees meer over het berekenen van de eigen bijdrage

We communiceren de eigen bijdrage aan de klant als volgt:

•    Startbrief: de klant ontvangt eerst een startbrief van het CAK. Hierin delen we mee dat de klant in onze administratie bekend is. 
•    Beschikking: zodra we alle benodigde gegevens hebben ontvangen (we controleren bijvoorbeeld eerst of er in de gemeente een aangepaste parameter of minimabeleid geldt), ontvangt de klant van ons een beschikking. Daarop staat de hoogte van de eigen bijdrage. 
•    Factuur: moet de klant eigen bijdrage betalen? Dan volgt erna een factuur. 

Wmo in 2020

Klanten ontvangen begin 2020 een brief van het CAK met de beslissing over de eigen bijdrage. In die brief (beschikking) leest u of u een eigen bijdrage moet betalen. En hoe hoog de eigen bijdrage is.

Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk klanten in februari of maart een beschikking en/of factuur te sturen. Het is wel mogelijk dat klanten pas na maart bericht van het CAK krijgen.

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.