Eigen bijdrage berekenen

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo en Wlz. Klanten voorlichten over de eigen bijdrage is een belangrijke taak van de keten. Via de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig een proefberekening maken voor de klant. Zo weet de klant welke eigen bijdrage hij of zij kan verwachten. 

Eigen bijdrage

Hoe de eigen bijdrage wordt berekend, verschilt per regeling.

Wmo

In 2022 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Het inkomen is nog wel relevant als gemeenten minimabeleid voeren.
 

Wlz

De eigen bijdrage voor de Wlz wordt berekend aan de hand van het inkomen, het vermogen, de indicatie en de samenstelling van het huishouden van een klant. Afhankelijk van de situatie van de klant moet de klant een lage eigen bijdrage of een hoge eigen bijdrage betalen.

Lees meer over het berekenen van de eigen bijdrage

We communiceren de eigen bijdrage aan de klant als volgt:

•    Startbrief: de klant ontvangt eerst een startbrief van het CAK. Hierin delen we mee dat de klant in onze administratie bekend is. 
•    Beschikking: zodra we alle benodigde gegevens hebben ontvangen (we controleren bijvoorbeeld eerst of er in de gemeente een aangepaste parameter of minimabeleid geldt), ontvangt de klant van ons een beschikking. Daarop staat de hoogte van de eigen bijdrage. 
•    Factuur: moet de klant eigen bijdrage betalen? Dan volgt erna een factuur. 

 

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.