Hulp bij klantvoorlichting

Klanten voorlichten over de eigen bijdrage Wmo en Wlz is een belangrijke taak van de gehele keten. Het CAK ondersteunt hierbij met voorlichtingsmateriaal en adviseert u graag. Samen zorgen we ervoor dat onze klant niet voor verrassingen komt te staan.

Voorlichtingsmiddelen

Op 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief definitief van kracht. Dit is een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen

De AMvB is inmiddels gepubliceerd, waarmee het beleid definitief is. Het CAK is de voorlichting naar de klanten gestart.

Op onze overzichtspagina over de Wmo 2020 vindt u de wijzigingen wat betreft klantvoorlichting op een rij. 

In onze folders Wlz en Wmo staat alle informatie over de eigen bijdrage overzichtelijk bij elkaar.

Wilt u de klant een folder meegeven? Dan kunt u papieren exemplaren van de folders aanvragen.

Vanaf nu kunt u ook Wmo-folders voor 2020 aanvragen.

 

Het CAK wil samen met u als ketenpartner de klant zo goed mogelijk voorlichten over de eigen bijdrage. Daarom organiseren wij ook regelmatig webinars. Het webinar is een presentatie die u vanaf uw eigen werkplek of vanuit huis kunt volgen. Met als centrale vraag: hoe licht je als Wmo-consulent de klant goed voor als het gaat om de eigen bijdrage?

Lees meer over onze webinars

Speciaal voor klanten die voor het eerst te maken krijgen met de Wmo hebben wij een animatie ontwikkeld. In de video "De Wmo. Zo werkt het in 2020." leggen wij uit hoe de Wmo én de eigen bijdrage werkt. De video geeft antwoord op de meest gestelde vragen van deze klantengroep.

Wilt u de video ook gebruiken? Dat kan eenvoudig door de video te delen of in te sluiten op uw eigen website. Op ons Youtube-kanaal vindt u de code waarmee u dit kunt doen.

 

Speciaal voor klanten die voor het eerst te maken krijgen met de Wlz hebben wij een animatie ontwikkeld. In de video "De Wlz. Zo werkt het in 2020" leggen wij uit hoe de Wlz én de eigen bijdrage werkt. De video geeft antwoord op de meest gestelde vragen van deze klantengroep.

Wilt u de video zelf ook gebruiken? Dat kan eenvoudig door de video te delen of in te sluiten op uw eigen website. Op ons Youtube-kanaal vindt u de code waarmee u dit kunt doen.

 

 

Lees meer over animatie 'de wlz. zo werkt het'

Post van het CAK

Hieronder ziet u wanneer de beschikkingen Wlz en Wmo kort verblijf en beschermd wonen bij onze klant op de mat vallen. Een beschikking is een brief waarin staat hoe hoog de (maximale) eigen bijdrage is.

Periode Matdatum van Matdatum tot
Januari 9-1-2020 21-1-2020
Februari 4-2-2020 8-2-2020
Maart 3-3-2020 7-3-2020
April 31-3-2020 4-4-2020
Mei 28-4-2020 2-5-2020
Juni 2-6-2020 6-6-2020
Juli 30-6-2020 4-7-2020
Augustus 4-8-2020 8-8-2020
September 1-9-2020 5-9-2020
Oktober 29-9-2020 3-10-2020
November 3-11-2020 7-11-2020
December 1-12-2020 5-12-2020

Hieronder ziet u wanneer de facturen voor de eigen bijdrage voor de Wlz en Wmo kort verblijf en beschermd wonen bij onze klant op de mat vallen.

Maand Matdatum van Matdatum tot
Januari 09-01-2020 21-01-2020
februari 08-02-2020 21-02-2020
Maart 10-03-2020 21-03-2020
April 09-04-2020 21-04-2020
Mei 09-05-2020 22-05-2020
Juni 11-06-2020 23-06-2020
Juli 09-07-2020 21-07-2020
Augustus 11-08-2020 22-08-2020
September 10-09-2020 22-09-2020
Oktober 10-10-2020 23-10-2020
November 10-11-2020 21-11-2020
December 10-12-2020 22-12-2020

2020

Een overzicht van matdata voor Wmo beschikkingen in 2020 volgt later.

2019

Hieronder ziet u wanneer de beschikkingen voor de eigen bijdrage voor de Wmo bij onze klant op de mat vallen. Een beschikking is een brief waarin staat hoe hoog de (maximale) eigen bijdrage is.

Periode Matdatum van Matdatum tot
1 23-2-2019 22-3-2019
2 28-3-2019 29-3-2019
3 30-4-2019 2-5-2019
4 24-5-2019 28-5-2019
5 20-6-2019 21-6-2019
6 19-7-2019 23-7-2019
7 16-8-2019 20-8-2019
8 13-9-2019 17-9-2019
9 11-10-2019 15-10-2019
10 8-11-2019 12-11-2019
11 6-12-2019 10-12-2019
12 Volgt op de jaarplanning 2020 Volgt op de jaarplanning 2020
13 Volgt op de jaarplanning 2020 Volgt op de jaarplanning 2020

2020

Een overzicht van matdata voor Wmo beschikkingen in 2020 volgt later.

2019

Hieronder ziet u wanneer de facturen voor de eigen bijdrage voor de Wmo in 2019 bij onze klant op de mat vallen. De facturen voor de eigen bijdrage voor de Wmo worden verstuurd per periode van 4 weken. In de periodekalender vindt u de uiterste aanleverdatum van zorggegevens per periode.

Periode Matdatum van Matdatum tot
1 7-3-2019 22-3-2019
2 2-4-2019 18-4-2019
3 2-5-2019 17-5-2019
4 25-5-2019 15-6-2019
5 27-6-2019 12-7-2019
6 23-7-2019 9-8-2019
7 20-8-2019 6-9-2019
8 17-9-2019 4-10-2019
9 15-10-2019 1-11-2019
10 12-11-2019 29-11-2019
11 10-12-2019 24-12-2019
12 Volgt op de jaarplanning 2020 Volgt op de jaarplanning 2020
13 Volgt op de jaarplanning 2020 Volgt op de jaarplanning 2020

Zelf online regelen

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.