Aanmelden bij het CAK

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Heeft u nog wel een wettelijk pensioen of een uitkering uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan moet u zich via het CAK verzekeren voor ziektekosten. Dat bent u wettelijk verplicht. U heeft dus niet de keuze om zelf een zorgverzekering te regelen. Uw woonland verrekent de zorgkosten met Nederland. U betaalt een verdragsbijdrage aan ons.

Meer informatie?

Controleer eerst het volgende: 
  • Check of u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland heeft. Als u daarnaast nog een pensioen uit uw woonland krijgt of daar werkt, hoeft u zich niet aan te melden. Er is dan 'prevalerend recht', zoals wij dat noemen. Neem bij twijfel contact met ons op.
  • Check of u woont of gaat wonen in een verdragsland.
Er zijn 3 mogelijkheden:
  1. U woont in of verhuist naar een land dat geen verdragsland is. Sluit voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden een ziektekostenverzekering af in het land waar u gaat wonen. U heeft dan niets met het CAK te maken.
  2. U woont in of verhuist naar een verdragsland, maar heeft (nog) geen wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland. Sluit voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden een ziektekostenverzekering af in het land waar u gaat wonen. U heeft dan (nog) niets met het CAK te maken.
  3. U woont in of verhuist naar een verdragsland. En u heeft een wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland. Meld u dan aan bij het CAK

Woont u in een verdragsland? En krijgt u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland? Dan moet u bij ons een document S1/formulier 121 aanvragen. Met de S1/121 kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds of zorgverzekeraar in uw woonland. Pas na inschrijving kunt u gebruikmaken van medische zorg in uw woonland. 

Tip

Bent u van plan om te emigreren naar een verdragsland? Kijk dan bij Ik ga verhuizen naar het buitenland voor meer informatie.

Op Nederlandwereldwijd.nl van het ministerie van Buitenlandse Zaken leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken.

Dat hangt af van hun situatie:

  • Hebben zij zelf een Nederlands pensioen of uitkering? Dan moeten zij zelf een document S1/formulier 121 aanvragen.
  • Hebben zij zelf geen Nederlands pensioen, uitkering of een ander inkomen? Mogelijk kunt u ze meeverzekeren. Het ziekenfonds in uw woonland beslist dit en geeft dit aan ons door. Woont u in de EU/EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Vul dan de gegevens van uw gezinsleden in op uw aanvraagformulier S1/121. Woont u in een ander verdragsland? Meld uw gezinsleden dan aan bij het ziekenfonds in uw woonland als u zich daar registreert.
  • Werken uw gezinsleden nog in Nederland? Dan moeten zij hun Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Voor de inschrijving bij een ziekenfonds in uw woonland hebben zij een document S1/formulier 106 nodig. Dit formulier kunnen zij aanvragen bij hun Nederlandse zorgverzekeraar.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.