Werken in Nederland en wonen in het buitenland

U werkt in Nederland en u woont in het buitenland. Door uw werk bent u verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Uw gezinsleden kunnen géén zorgverzekering in Nederland afsluiten. Zij kunnen soms meeverzekerd worden in uw woonland, omdat u in Nederland bent verzekerd. Het CAK registreert meeverzekerde gezinsleden.

Als u in Nederland werkt, moet u een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. U mag zelf een zorgverzekeraar kiezen. Elke zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering.

Let op
Werkt u in Nederland én in het land waar u woont? Vraag dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl) in welk land u zich moet verzekeren.

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Werkt u zelf nog wel in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden zich soms op kosten van Nederland verzekeren in hun woonland. Dat noemen wij meeverzekeren. Dat kan alleen als uw gezinsleden in een verdragsland wonen en het lokale ziekenfonds akkoord gaat. Het woonland verrekent de kosten voor medische zorg van uw gezinsleden met Nederland. U betaalt voor uw gezinsleden een verdragsbijdrage aan het CAK.

Lees meer over medische zorg krijgen in uw woonland

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de medische zorg in geval van emigratie. Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Het gaat om: 

  • EU/EER-landen plus Zwitserland
  • Een aantal andere landen buiten de EU/EER

Lees verder voor een overzicht van de verdragslanden

Wonen uw gezinsleden in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan hebben zij recht op medische zorg in Nederland. Het gaat om zorg die in het Nederlandse basispakket zit. Zij kunnen bij de dokter of in het ziekenhuis hun Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) laten zien. Hebben zij nog geen EHIC? Dan kunnen zij de EHIC online bij ons aanvragen.

Lees meer over behandeling gezinsleden in Nederland

Voor uw gezinsleden van 18 jaar en ouder, betaalt u een verdragsbijdrage aan het CAK. Dat is een vaste bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze bijdrage jaarlijks vast.

De verdragsbijdrage wordt gecorrigeerd met de zogenoemde woonlandfactor, omdat de kosten van medische zorg per land verschillen. Wat u uiteindelijk betaalt, hangt dus af van het land waarin u woont.

Lees meer over kosten medische zorg voor gezinsleden

Wonen uw gezinsleden in een verdragsland? En zijn ze daar ingeschreven bij een ziekenfonds? Dan kunnen ze bij dat ziekenfonds vragen welke behandelingen en medicijnen zij vergoed krijgen.

Uw gezinsleden hebben geen Nederlandse zorgverzekering. U kunt daarom de zorgkosten die zij in hun woonland maken alleen declareren bij het ziekenfonds daar. U kunt die kosten niet bij ons declareren.

Lees meer over zelf ook in een verdragsland wonen

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan hebben zij geen recht op een EHIC. Zij kunnen die dan ook niet gebruiken voor medische zorg in Nederland. Om de ziektekosten te dekken bij verblijf in Nederland, moet u een extra verzekering of reisverzekering afsluiten.

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. U kunt eventueel ook voor uw partner zorgtoeslag ontvangen als uw partner is meeverzekerd en bij ons is geregistreerd.

Uw meeverzekerde kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig zorgtoeslag aanvragen. Kijk voor de voorwaarden en voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Wij sturen u aan het begin van ieder jaar een factuur. Zijn uw gezinsleden in de loop van het jaar meeverzekerd? Dan ontvangt u een factuur, zodra wij uw gezinsleden hebben geregistreerd.

Op de factuur staan uw gezinsleden genoemd en de verdragsbijdrage die u voor hen moet betalen. Het jaarbedrag verdelen wij over de overblijvende maanden van het jaar. U betaalt de bijdrage dan in termijnen aan ons.

Lees meer over betalen verdragsbijdrage voor gezinsleden

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Werkt u zelf nog wel in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden zich soms op kosten van Nederland verzekeren in hun woonland. Dat noemen wij meeverzekeren. Dat kan alleen als uw gezinsleden in een verdragsland wonen en het lokale ziekenfonds akkoord gaat. Het woonland verrekent de kosten voor medische zorg van uw gezinsleden met Nederland. U betaalt voor uw gezinsleden een verdragsbijdrage aan het CAK.

Lees meer over medische zorg voor uw gezinsleden in het buitenland

Met de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) hebben uw gezinsleden recht op medisch noodzakelijke zorg in een EU/EER-land en Zwitserland. Bijvoorbeeld als zij daar op vakantie zijn. Als uw gezinsleden in een EU/EER-land of Zwitserland wonen, kunnen zij de EHIC online bij ons aanvragen. De EHIC mogen zij niet gebruiken in hun woonland.

Lees meer over medische zorg gezinsleden in andere EU-landen

Ja, dat kan. Als u een jaarafrekening heeft ontvangen en u moet bijbetalen, dan kunt u een regeling met ons afspreken om die af te betalen.

U krijgt binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar een jaarafrekening van ons. Dit is uiterlijk op 1 april. In die jaarafrekening staat een overzicht van de verdragsbijdrage die u heeft betaald en van de bedragen die u nog moet betalen.

  • Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken als u gaat wonen, werken of reizen in het buitenland.

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan hebben zij geen recht op een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC). Om ziektekosten bij verblijf in deze landen te dekken, moet u een extra verzekering of een reisverzekering afsluiten.

Let op
U kunt zelf wel een EHIC krijgen van uw zorgverzekeraar. Want u heeft een Nederlandse zorgverzekering. Met die EHIC heeft u dan wel recht op zorg in een ander EU-land.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.