Wmo 2019: beleid is definitief

Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen maximaal € 17,50 per 4 weken voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Maatwerkvoorzieningen vallen hier ook onder. Dit bedrag geldt ongeacht het inkomen of vermogen. Dat heeft het ministerie van VWS op 4 december 2018 definitief bepaald. Het CAK blijft in 2019 verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage.

Wat verandert er?
Wilt u weten wat er exact in 2019 verandert? Dat leest u op onze webpagina ‘Wat zijn de wijzigingen in 2019?’ 

Klantvoorlichting
Klanten voorlichten over de eigen bijdrage Wmo is een belangrijke taak van de gehele keten. Op de pagina 'Wat zijn de wijzigingen in 2019?’leest u hoe wij onze klanten informeren.

Tussenvariant
Wmo 2019 is een tussenstap naar Wmo 2020. Het ministerie van VWS is voornemens om in 2020 een abonnementstarief van maximaal € 19,00 per maand in te voeren. De wetswijziging voor Wmo 2020 wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.