Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Heeft u als zorgverlener zorg aan onverzekerde personen geleverd? Dan kunt u onder voorwaarden de kosten declareren. Wij behandelen de subsidieaanvragen en betalen de zorgverleners uit. GGD’s en gemeenten zetten zich in om verder hulp te bieden aan de onverzekerde.

Nieuws

De Zorgverzekeringslijn en Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) organiseren op donderdag 9 juni een webinar over de vergoeding van medische zorg aan Oekraiënse vluchtelingen.

Meer weten of aanmelden? Kijk op de website van de SKGZ.

Publicatiedatum: vrijdag 6 mei 2022   Laatst aangepast: maandag 16 mei 2022

Vanaf vrijdag 6 mei kunt u als apotheek de kosten van geleverde medicijnen of zorg digitaal declareren via Clearing House Apothekers (CHA). U dient uw declaratie in bij CHA. Vervolgens handelt het CAK uw declaratie (subsidieaanvraag) zoals gebruikelijk af.

Voordat u declareert, moet u de zorg eerst melden via het meldpunt onverzekerdenzorg van GGD GHOR Nederland. U ontvangt dan een meldnummer. Vermeld dit nummer duidelijk in uw declaratie.

U kunt kosten declareren voor zorg die u als apotheek vanaf 1 maart 2022 heeft verleend. Declareer alleen kosten die u nog niet eerder heeft gedeclareerd.

Lees hoe u als apotheek subsidie aanvraagt

Publicatiedatum: 4 maart 2022  Laatst aangepast: 19 mei 2022

Let op

Op dit moment duurt de afhandeling van uw declaratie langer dan u van ons gewend bent. Dit komt door een flinke toename van het aantal declaraties. We proberen uw declaratie zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn van 13 weken uit te betalen.
 
Onze excuses voor het ongemak.

Het verlenen van zorg uit het basispakket aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij ons subsidie kunt aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten.

Subsidie aanvragen 

Via onze website kunt u subsidie aanvragen als u medische zorg heeft verleend. Dit gaat op de normale wijze. Alleen zorg uit het basispakket wordt vergoed.
Lees hier hoe u subsidie kunt aanvragen

U hoeft geen bijdrage te vragen van de patiënt

Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. U hoeft geen bijdrage te vragen van de patiënt. 

Uitzonderingen

Werkt de vluchteling in Nederland?  Dan vervalt deze wijze van vergoeding en moet hij of zij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Het is ook mogelijk dat een vluchteling verzekerd is via de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). In dat geval kunt u de zorgkosten declareren via de RMA.

Wilt u meer weten over de vergoeding van zorg die u verleent aan Oekraïense vluchtelingen? Bijvoorbeeld hoe u een vergoeding kunt aanvragen? Of welke zorg u vergoed krijgt? Bekijk dan de veelgestelde vragen. We updaten de vragen en antwoorden regelmatig.

Lees de vragen en antwoorden over zorg aan Oekraïeners

Veranderingen

Publicatiedatum: 1 april 2022    Laatst aangepast: 1 april 2022

Vanaf 1 maart 2022 zijn er een aantal wijzigingen in de Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

De Subsidieregeling is verlengd tot 2027

De huidige subsidieregeling liep tot 1 maart 2022. De gewijzigde subsidieregeling loopt door tot 1 maart 2027.

Een melding bij GGD GHOR Nederland is 30 kalenderdagen geldig

Voordat u subsidie aanvraagt, meldt u de verleende zorg bij GGD GHOR Nederland via het Meldpunt Onverzekerden Zorg. Uw melding is vanaf nu 30 kalenderdagen geldig, in plaats van een maand. De dag dat u de zorg verleent, telt als eerste dag. Behandelt u een patiënt langer dan 30 dagen, of behandelt u de patiënt opnieuw? Dan moet u na 30 dagen opnieuw de zorg melden.

Dit geldt niet voor ziekenhuis-DBC's die langer dan 30 dagen lopen. Hierbij is een melding bij de start voldoende. Bij vervolg-DBC's moet de zorg wel opnieuw gemeld worden. 

De meldtermijn bij GGD GHOR Nederland vervalt

Wij behandelen nu ook declaraties die niet binnen 7 dagen gemeld zijn bij GGD GHOR Nederland. De melding is 30 kalenderdagen geldig vanaf de eerste zorgdatum. Daarom willen wij u vragen om zorg zo snel mogelijk te melden, het liefst binnen 30 dagen. 

De wijziging geldt niet voor zorgdatums van vóór 1 maart 2022.

Gebruik het nieuwe declaratieformulier

Naar aanleiding van de wijzigingen hebben wij het declaratieformulier aangepast. Wij willen u vragen om vanaf nu het nieuwe formulier te gebruiken. 

BSN vermelden wettelijk verplicht

Als het burgerservicenummer (BSN) beschikbaar is, bent u wettelijk verplicht om dit op het formulier in te vullen. Het CAK zal hierop extra controleren. Blijkt dat het BSN beschikbaar is, maar door de zorgverlener niet is vermeld? Dan houden wij ons het recht voor de subsidie niet te verstrekken.
 
De persoonsgegevens worden door de GGD en gemeenten gebruikt voor passende vervolgzorg, zoals huisvesting en het afsluiten van een verzekering. 

Vanaf 1 januari 2022 stapt de GGZ-zorg over naar het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit komt in plaats van het declareren met DBC’s. 

Meer informatie over ZPM vindt u op zorgprestatiemodel.nl

Wat verandert er?

 • U declareert behandelingen vanaf 1 januari per zorgprestatie en niet meer per DBC.
 • U moet bij de start van elke zorgprestatie een melding doen bij GGD GHOR Nederland (1 maand geldig).
 • Lopende DBC's sluit u af vóór 1 januari 2022.
 • Het indienen van een declaratie bij het CAK verandert niet. 

Verandering Subsidieregeling onverzekerden: elke maand zorg melden
Omdat u de zorg vanaf 2022 declareert per prestatie, moet u voor elke behandeling een melding doen bij GGD GHOR Nederland. Deze is vanaf de meldingsdatum een maand geldig. Behandelt u een onverzekerde patiënt langer dan een maand? Dan moet u bij de vervolgzorg buiten die maand opnieuw deze zorg melden bij GGD GHOR Nederland. 
 
Lopende DBC’s sluit u af voor het nieuwe jaar
Door de nieuwe werkwijze sluit u de nog lopende DBCs af vóór 1 januari 2022. Heeft u zorg verleend aan een onverzekerde patiënt? Dan kunt u deze bij ons declareren op de manier die u gewend bent. Zorg  ná 1 januari 2022 declareert u op de nieuwe manier, via het zorgprestatiemodel. 
 
Indienen van een zorgdeclaratie bij het CAK blijft hetzelfde
Declareren van zorgkosten voor het behandelen van een onverzekerde patiënt blijft bij ons hetzelfde. U heeft na de zorgdatum 1 jaar de tijd om de kosten bij het CAK te declareren. Hieraan verandert niets. 
 

Lees meer over subsidie aanvragen

Formulieren

Let op

Op dit moment duurt de afhandeling van uw declaratie langer dan u van ons gewend bent. Dit komt door een flinke toename van het aantal declaraties. We proberen uw declaratie zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn van 13 weken uit te betalen.
 
Onze excuses voor het ongemak.

Welk formulier u gebruikt voor het aanvragen van subsidie, hangt af van welke zorgverlener u bent.

U kunt subsidie aanvragen als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Of wilt u weten hoe een subsidieaanvraag werkt? Lees dan de informatie over hoe u subsidie aanvraagt.

Met een DAEB-overeenkomst wordt de medisch noodzakelijke zorg die u heeft geleverd een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Dit is een van de voorwaarden om de kosten voor deze zorg te declareren.

Let op

Stuur een kopie van een recent bankafschrift mee met de DAEB-overeenkomst. Hiermee controleren wij het rekeningnummer en de tenaamstelling. De bedragen mag u daarom onleesbaar maken. 

Waarom is een DAEB-overeenkomst nodig?

Het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Daarom geeft de overheid daar een subsidie voor. Met die subsidie kunnen wij de zorgkosten vergoeden.

U sluit eenmalig een DAEB-overeenkomst af met het CAK. De medisch noodzakelijke zorg wordt zo een DAEB.

Subsidieregeling

Alle zorg uit het basispakket wordt volledig vergoed. 

Hetzelfde geldt voor mondzorg. We vergoeden alleen mondzorg uit het basispakket, die medisch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld kaakchirurgie of volledig uitneembare protheses.

Gaat het om tandheelkundige zorg aan een minderjarige (onder de 18 jaar)? Dan vergoeden we alle mondzorg die de basisverzekering dekt.

Op www.zorginstituutnederland.nl/basispakket kunt u lezen welke zorg er in het basispakket zit.
 

Het doel van deze subsidieregeling is dat u zorgkosten die u heeft gemaakt voor onverzekerde personen vergoed krijgt. Daarnaast ondernemen GGD en gemeente stappen om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om hen weer verzekerd te krijgen. En biedt eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

De regeling is onderdeel van een programma vanuit de overheid om de problematiek rondom onverzekerden aan te pakken. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep mensen die geen zorgverzekering heeft.

De regeling geldt niet voor de volgende groepen:

 • Asielzoekers, gedetineerden, militairen en gemoedsbezwaarden.
 • Wanbetalers. Deze groep is bekend bij overheid en zorgverzekeraars en blijft verzekerd voor de basiszorg.
 • Onverzekerbare vreemdelingenZij kunnen geen zorgverzekering afsluiten en moeten de kosten voor medische zorg zelf betalen. Als zij dat niet kunnen, kunt u als zorgverlener via een andere regeling een bijdrage vragen aan het CAK.

Lees meer over de verzekeringsplicht.

Subsidie aanvragen

De subsidieregeling is voor alle zorgverleners in de 1e en 2e lijn. Zorgverleners maken kosten voor onverzekerden, omdat zij verplicht zijn noodzakelijke zorg te leveren. Met deze regeling kunt u als zorgverlener de kosten voor geleverde zorg declareren.

Zorg in het basispakket die medisch noodzakelijk is, kunt u declareren. 

Lees meer over de voorwaarden van deze regeling.

Subsidie aanvragen voor apotheken

Bent u apotheker en wilt u subsidie aanvragen? Lees dan verder op de pagina met informatie over hoe u als apotheek subsidie aanvraagt.

Subsidie aanvragen voor andere zorgverleners

Heeft u zorg verleend aan een onverzekerde patiënt? Lees dan hieronder hoe u subsidie aanvraagt.

Lees meer over hoe u subsidie aanvraagt

U heeft als apotheek medisch noodzakelijke zorg verleend aan een onverzekerde. Die kan de kosten niet (gedeeltelijk) zelf betalen. Als u hierdoor inkomsten verliest kunt u bij ons subsidie aanvragen. Voldoet u aan de voorwaarden? Lees dan hieronder hoe u subsidie kunt aanvragen.

Lees meer over hoe u als apotheek subsidie aanvraagt

Als de patiënt na ontslag terugkomt met dezelfde zorgvraag, dan kunt u dit verlenen onder een vervolg-DBC. Het aanmelden van een vervolg-DBC bij de GGD GHOR Nederland doet u als volgt:

Let op

Bij een vervolg-DBC gelden andere regels hoeveel tijd u heeft om een melding te doen. Bij initiële DBC’s rekenen we vanaf de openingsdatum van de DBC. Bij vervolg-DBC's rekenen we vanaf de eerste feitelijke zorghandeling binnen de vervolg-DBC.

Lees meer: hoeveel tijd heeft u om te declareren?

Blijkt de patiënt met terugwerkende kracht uitgeschreven als verzekerde? Ook dan kunt u subsidie aanvragen. Hiervoor gelden extra voorwaarden:

 • De verzekerde stond tijdens de zorgverlening geregistreerd als verzekerde.
 • Daarna heeft de zorgverzekeraar de zorgverzekering stop gezet. Daardoor is de zorg onverzekerd.
 • De zorgverlener heeft alsnog een melding gedaan bij GGD GHOR Nederland.

Melden bij GGD GHOR Nederland doet u zo:

 • Meld de zorg via het Meldpunt Onverzekerden Zorg.
 • Vul de datum in waarop u de melding doet.
 • Geef bij uw subsidieaanvraag aan dat het gaat om terugwerkende kracht.
 • Vul het BSN van de patiënt in.

Let op

Zonder BSN kunnen wij de terugwerkende kracht niet controleren. Subsidie is dan niet mogelijk.

Volg hierna de stappen om subsidie aan te vragen.

U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerde. Ook heeft u bepaald dat deze persoon geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen. U kunt de kosten declareren via deze regeling.

Bekijk alle voorwaarden

Hieronder ziet u wanneer uw declaratie binnen moet zijn:

Zorg verleend in / DBC gesloten op: Aanvraag uiterlijk binnen:
1 januari t/m 31 maart 31 maart volgend jaar
1 april t/m 30 juni 30 juni volgend jaar
1 juli t/m 30 september 30 september volgend jaar
1 oktober t/m 31 december 31 december volgend jaar

Toelichting

U mag zorgkosten die u heeft gemaakt tot uiterlijk 12 maanden ná het kwartaal waarin u de zorg heeft geleverd declareren.

Loopt de zorg via de DBC-bekostiging? Dan geldt uiterlijk 12 maanden ná het kwartaal waarin de DBC gesloten is.

Heeft u bijvoorbeeld op 10 oktober 2021 zorg geleverd of de DBC gesloten? Zorg dan dat uw declaratie uiterlijk 31 december 2022 bij ons binnen is.

Contact

Heeft u vragen over uw declaratie of wilt u meer weten over de subsidieregeling?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of via het telefoonnummer voor de subsidieregeling.  

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.