Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Per 1 maart 2017 kunt u als zorgverlener uw kosten voor geleverde zorg aan onverzekerde personen declareren.

Het CAK toetst de subsidieaanvragen en betaalt de zorgverleners uit. GGD en gemeente zetten zich in om verdere hulp te bieden aan de onverzekerde.

Veranderingen

Vanaf 1 maart 2019 verandert er met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 een aantal zaken.

Lees meer over deze veranderingen

Formulieren

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u via het centrale meldpunt melding maken van de geleverde zorg. Dit moet binnen 7 kalenderdagen na de dag dat u de zorg heeft verleend of gestart (DBC). 

 • Subsidieformulier (26-09-2019, pdf, 985 kB)
  Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor oninbare zorgkosten die u heeft verleend aan onverzekerden. U moet wel voldoen aan de voorwaarden.

Let op

U kunt dit formulier niet gebruiken voor de vergoeding van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Tip

Wilt u meer dan 1 zorgverrichting declareren? Vul dan de eerste keer het subsidieformulier in zijn geheel in. Voor de declaraties erna hoeft u alleen de gegevens op pagina 2 (onder Declaratie) opnieuw in te vullen.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie

Met het toestemmingsformulier geeft de onverzekerde u als zorgverlener uitdrukkelijk toestemming voor het verstrekken van zijn persoonsgegevens. U heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 geen toestemming meer nodig van de patiënt om te kunnen declareren.

Let op

Het toestemmingsformulier is voor uw eigen administratie. Stuur dit formulier niet naar het CAK.

Met een DAEB-overeenkomst wordt de medisch noodzakelijke zorg die u heeft geleverd een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Dit is een van de voorwaarden om de kosten voor deze zorg te declareren.

Waarom is een DAEB-overeenkomst nodig?

Het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Daarom geeft de overheid daar een subsidie voor. Met die subsidie kunnen wij de zorgkosten vergoeden.

U sluit eenmalig een DAEB-overeenkomst af met het CAK. De medisch noodzakelijke zorg wordt zo een DAEB.

Subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is dat u zorgkosten die u heeft gemaakt voor onverzekerde personen vergoed krijgt. Daarnaast ondernemen GGD en gemeente stappen om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om hen weer verzekerd te krijgen. En biedt eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

De regeling is onderdeel van een programma vanuit de overheid om de onverzekerdenproblematiek aan te pakken. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep mensen die geen zorgverzekering heeft.

De regeling geldt niet voor de volgende groepen:

 • Asielzoekers, militairen en gemoedsbezwaarden.
 • Wanbetalers. Deze groep is bekend bij overheid en zorgverzekeraars en blijft altijd verzekerd voor de basiszorg.
 • Onverzekerbare vreemdelingenZij kunnen geen zorgverzekering afsluiten en moeten zorgkosten zelf betalen. Als zij dat niet kunnen, kan de zorgverlener een bijdrage vragen aan het CAK.

Wilt u meer weten over de verzekeringsplicht in Nederland? Lees dan de informatie over de verzekeringsplicht op de pagina's voor klanten.

Subsidie aanvragen

Deze subsidieregeling is voor alle zorgverleners in de 1e en 2e lijn. Zorgverleners maken zorgkosten voor onverzekerden, omdat zij verplicht zijn noodzakelijke zorg te leveren. Met deze regeling kunt u als zorgverlener de kosten voor geleverde zorg declareren.

Zorg die in het basispakket zit, kunt u declareren. De subsidieregeling is op 1 maart 2017 ingegaan. Dit betekent dat u alleen zorg kunt declareren die is gestart vanaf 1 maart 2017. Voorwaarde is wel dat de onverzekerde de rekening niet zelf (gedeeltelijk) kan betalen. 

Lees meer over de voorwaarden van deze regeling.

U heeft als zorgverlener medisch noodzakelijke zorg verleend aan een onverzekerde die de kosten niet (gedeeltelijk) zelf kan betalen. Als u hierdoor inkomsten verliest kunt u bij ons subsidie aanvragen. Voldoet u aan de voorwaarden? Lees dan hieronder hoe u een subsidieaanvraag kunt indienen.

Vanaf 1 maart 2018 en 1 maart 2019 zijn er enkele wijzigingen in de subsidieregeling.

Lees meer over hoe vraagt u subsidie aan?

Blijkt de patiënt met terugwerkende kracht uitgeschreven als verzekerde? Ook dan kunt u subsidie aanvragen. Het aanmelden bij de GGD-GHOR doet u als volgt:

 • Meld de zorg via het centrale meldpunt.
 • Vermeld de meldingsdatum als datum van de zorg of de startdatum van de DBC.
 • Geef in de toelichting aan dat het gaat om een patiënt die met terugwerkende kracht onverzekerd is.

Erna volgt u de gebruikelijke stappen om subsidie aan te vragen.

Lees meer over subsidie aanvragen

U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerde. Ook heeft u vastgesteld dat deze persoon geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen. U kunt de kosten declareren via deze regeling.

Vanaf 1 maart 2018 en 1 maart 2019 zijn er enkele veranderingen in de voorwaarden.

Bekijk het overzicht van alle voorwaarden

Zorg geleverd voor 1 maart 2019

U heeft minstens een kwartaal de tijd om te declareren. De indieningstermijn start vanaf de zorgverleningsdatum of vanaf de sluitingsdatum van de DBC. Hieronder ziet u wanneer uw aanvraag binnen moet zijn:

Zorg verleend in: Aanvraag uiterlijk binnen:
1 januari t/m 31 maart * 1 april t/m 30 juni
1 april t/m 30 juni 1 juli t/m 30 september
1 juli t/m 30 september 1 oktober t/m 31 december
1 oktober t/m 31 december 1 januari t/m 31 maart

* In 2017 vanaf 1 maart 2017, omdat de subsidieregeling op die datum is ingegaan.

Zorg geleverd vanaf 1 maart 2019

Zorg verleend in: Aanvraag uiterlijk binnen:
1 januari t/m 31 maart * 31 maart volgend jaar
1 april t/m 30 juni 30 juni volgend jaar
1 juli t/m 30 september 30 september volgend jaar
1 oktober t/m 31 december 31 december volgend jaar

* Voor zorg van vóór 1 maart 2019 blijven de indieningstermijnen onveranderd.

Het CAK toetst de subsidieaanvragen voor deze subsidieregeling en betaalt de zorgverleners uit. In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces verloopt:

 

 • Na uw melding ontvangt de lokale GGD een bericht. Welke GGD dat is, hangt af van waar u als zorgverlener gevestigd bent.
 • De lokale GGD haalt de melding op uit de database van het meldpunt en zet de melding door naar de gemeente.
 • Afhankelijk van de afspraken, gaat de lokale GGD ook zelf met de melding aan de slag.

Contact

Heeft u vragen over uw declaratie of wilt u meer weten over de subsidieregeling?

Neem dan contact op met de CAK Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners via 088 - 711 4888 of via servicedesk@hetcak.nl

De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.