Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Heeft u als zorgverlener zorg aan onverzekerde personen geleverd? Dan kunt u onder voorwaarden de kosten declareren. Wij behandelen de subsidieaanvragen en betalen de zorgverleners uit. GGD’s en gemeenten zetten zich in om verder hulp te bieden aan de onverzekerde.

Veranderingen

Veel arbeidsmigranten zijn van hun werkgever afhankelijk voor hun zorgverzekering. Daarom zijn zij kwetsbaar als hun dienstverband eindigt, bijvoorbeeld als ze ziek worden. Op het moment dat het dienstverband eindigt, stopt de zorgverzekering ook vaak. Het kabinet wil meer inzicht in het gebruik van de subsidieregeling voor deze groep.

Om die reden vragen we nu ook van u als zorgverlener om deze gegevens te verstrekken. Het subsidieformulier is uitgebreid met de vraag: “Is de onverzekerde in de 30 dagen voorafgaand aan de zorg verzekerd geweest?”

U kunt dit controleren op basis van het BSN.

Zo vraagt u een subsidie aan 

Als het Burgerservicenummer (BSN) beschikbaar is, bent u wettelijk verplicht om dit te verstrekken. Het CAK zal hierop extra controleren. Blijkt dat het BSN beschikbaar is, maar door de zorgverlener niet is vermeld? Dan houden wij ons het recht voor de subsidie niet te verstrekken.

Voor het vermelden van het BSN is geen toestemming van de patiënt nodig. Dit is onveranderd.

Lees meer over subsidie aanvragen
 

Heeft u vragen over uw declaratie of wilt u meer weten over de subsidieregeling?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of via het nieuwe nummer voor de subsidieregeling

Formulieren

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

 • Maak via het meldpunt melding van de geleverde zorg. Dit moet binnen 7 kalenderdagen nadat u de zorg heeft verleend of gestart (DBC).
 • Vul het Subsidieformulier (29-06-2021, pdf, 617 kB) in.
  Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor oninbare zorgkosten die u heeft verleend aan onverzekerden. U moet wel voldoen aan de voorwaarden.

Let op

U kunt dit formulier niet gebruiken voor de vergoeding van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

 Lees meer over het aanvragen van subsidie

Met een DAEB-overeenkomst wordt de medisch noodzakelijke zorg die u heeft geleverd een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Dit is een van de voorwaarden om de kosten voor deze zorg te declareren.

Let op

Stuur een kopie van een recent bankafschrift mee met de DAEB-overeenkomst. Hiermee controleren wij het rekeningnummer en de tenaamstelling. De bedragen mag u daarom onleesbaar maken. 

Waarom is een DAEB-overeenkomst nodig?

Het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Daarom geeft de overheid daar een subsidie voor. Met die subsidie kunnen wij de zorgkosten vergoeden.

U sluit eenmalig een DAEB-overeenkomst af met het CAK. De medisch noodzakelijke zorg wordt zo een DAEB.

Subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is dat u zorgkosten die u heeft gemaakt voor onverzekerde personen vergoed krijgt. Daarnaast ondernemen GGD en gemeente stappen om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om hen weer verzekerd te krijgen. En biedt eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

De regeling is onderdeel van een programma vanuit de overheid om de problematiek rondom onverzekerden aan te pakken. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep mensen die geen zorgverzekering heeft.

De regeling geldt niet voor de volgende groepen:

 • Asielzoekers, gedetineerden, militairen en gemoedsbezwaarden.
 • Wanbetalers. Deze groep is bekend bij overheid en zorgverzekeraars en blijft verzekerd voor de basiszorg.
 • Onverzekerbare vreemdelingenZij kunnen geen zorgverzekering afsluiten en moeten de kosten voor medische zorg zelf betalen. Als zij dat niet kunnen, kunt u als zorgverlener een bijdrage vragen aan het CAK.

Lees meer over de verzekeringsplicht.

Subsidie aanvragen

De subsidieregeling is voor alle zorgverleners in de 1e en 2e lijn. Zorgverleners maken kosten voor onverzekerden, omdat zij verplicht zijn noodzakelijke zorg te leveren. Met deze regeling kunt u als zorgverlener de kosten voor geleverde zorg declareren.

Zorg in het basispakket die medisch noodzakelijk is, kunt u declareren. De subsidieregeling is op 1 maart 2017 ingegaan. Dit betekent dat u alleen zorg kunt declareren die is gestart vanaf 1 maart 2017. 

Lees meer over de voorwaarden van deze regeling.

U heeft als zorgverlener medisch noodzakelijke zorg verleend aan een onverzekerde. Die kan de kosten niet (gedeeltelijk) zelf betalen. Als u hierdoor inkomsten verliest kunt u bij ons subsidie aanvragen. Voldoet u aan de voorwaarden? Lees dan hieronder hoe u subsidie kunt aanvragen.

Lees meer over hoe u subsidie aanvraagt

Als de patiënt na ontslag terugkomt met dezelfde zorgvraag, dan kunt u dit verlenen onder een vervolg-DBC. Het aanmelden van een vervolg-DBC bij de GGD-GHOR doet u als volgt:

Let op

Bij een vervolg-DBC gelden andere regels hoeveel tijd u heeft om een melding te doen. Bij initiële DBC’s rekenen we vanaf de openingsdatum van de DBC. Bij vervolg-DBC's rekenen we vanaf de eerste feitelijke zorghandeling binnen de vervolg-DBC.

Lees meer: hoeveel tijd heeft u om te declareren?

Lees meer over hoe te melden bij vervolg-dbc’s?

Blijkt de patiënt met terugwerkende kracht uitgeschreven als verzekerde? Ook dan kunt u subsidie aanvragen. Hiervoor gelden extra voorwaarden:

 • De verzekerde stond tijdens de zorgverlening geregistreerd als verzekerde.
 • Daarna heeft de zorgverzekeraar de zorgverzekering stop gezet. Daardoor is de zorg onverzekerd.
 • De zorgverlener heeft alsnog een melding gedaan bij GGD GHOR.

Aanmelden bij de GGD GHOR doet u zo:

 • Meld de zorg via het centrale meldpunt.
 • Vul de startdatum van de DBC in als start van de zorg 
 • Geef in het formulier aan dat het gaat om terugwerkende kracht.
 • Vul het BSN van de patiënt in.

Let op

Zonder BSN kunnen wij de terugwerkende kracht niet controleren. Subsidie is dan niet mogelijk.

Volg hierna de normale stappen om subsidie aan te vragen.

Lees meer over subsidie aanvragen

U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerde. Ook heeft u bepaald dat deze persoon geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen. U kunt de kosten declareren via deze regeling.

Bekijk het overzicht van alle voorwaarden

Hieronder ziet u wanneer uw declaratie binnen moet zijn:

Zorg verleend in / DBC gesloten op: Aanvraag uiterlijk binnen:
1 januari t/m 31 maart 31 maart volgend jaar
1 april t/m 30 juni 30 juni volgend jaar
1 juli t/m 30 september 30 september volgend jaar
1 oktober t/m 31 december 31 december volgend jaar

Toelichting

U mag zorgkosten die u heeft gemaakt tot uiterlijk 12 maanden ná het kwartaal waarin u de zorg heeft geleverd declareren.

Loopt de zorg via de DBC-bekostiging? Dan geldt uiterlijk 12 maanden ná het kwartaal waarin de DBC gesloten is.

Heeft u bijvoorbeeld op 10 oktober 2020 zorg geleverd of de DBC gesloten? Zorg dan dat uw declaratie uiterlijk 31 december 2021 bij ons binnen is.

Contact

Heeft u vragen over uw declaratie of wilt u meer weten over de subsidieregeling?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of via het nieuwe nummer voor de subsidieregeling.  

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.