Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Heeft u als zorgverlener zorg aan onverzekerde personen geleverd? Dan kunt u onder voorwaarden de kosten declareren. Wij behandelen de subsidieaanvragen en betalen de zorgverleners uit.

Twijfelt u via welke regeling u kunt declareren? Ga het na met dit schema:
Verkleinde versie van het schema waar u op kunt klikken om het schema te bekijken.

Nieuws

Datum: 25 oktober 2022

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan verbeteringen van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV-regeling). In deze update leest u wat we inmiddels hebben verbeterd - en waar we nog aan werken.

Lees de update

Datum: 3 oktober 2022

Het subsidieformulier bij de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is vernieuwd. Zorgverleners hoeven minder gegevens in te vullen. Alles past nu op één kantje. Daarmee wordt het invullen een stuk gemakkelijker. 

Met het subsidieformulier kunnen zorgverleners subsidie aanvragen voor zorg die ze hebben verleend aan onverzekerden. Of voor vluchtelingen uit Oekraïne zonder BSN. Het CAK werkt aan meer verbeteringen om de administratieve lasten voor zorgverleners te verlichten. 

Het nieuwe subsidieformulier vindt u op: “Hoe vraagt u subsidie aan?

De vergoeding van zorg die u verleent aan vluchtelingen uit Oekraïne verandert per 1 juli. Voor zorg verleend aan vluchtelingen met een Burgerservicenummer (BSN) wordt het declareren eenvoudiger.

Heeft u medische zorg verleend aan een vluchteling uit Oekraïne met een BSN?

Dan kunt u de kosten vanaf 1 augustus digitaal declareren via de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). De dekking hiervan is ruimer dan alleen zorg uit het basispakket. We raden u aan om uw declaraties voor vluchtelingen uit Oekraïne mét BSN op te sparen en vanaf 1 augustus via de RMO in te dienen.

Ga voor meer informatie naar de website over de RMO.

Heeft u medische zorg verleend aan een Oekraïense vluchteling zonder een BSN?

Dan worden zorgkosten uit het basispakket nog steeds door ons vergoed. Ook zorg die u heeft verleend vóór 1 juli declareert u nog bij ons. Ongeacht of de vluchteling uit Oekraïne een BSN heeft. Ga naar Hoe vraag ik subsidie aan?  

Meer weten? Ga naar vragen en antwoorden over zorg aan Oekraïense vluchtelingen

Let op

  • Zorg die u vóór 1 juli heeft verleend declareert u bij ons. 
  • Vanaf 1 juli declareert u alleen zorg aan vluchtelingen zonder BSN bij ons. 
  • Zorg die u vanaf 1 juli verleent aan vluchtelingen met een BSN declareert u via de RMO. 

 

Wilt u meer weten over de vergoeding van zorg die u verleent aan vluchtelingen uit Oekraïne? Bijvoorbeeld hoe u een vergoeding kunt aanvragen? Of welke zorg u vergoed krijgt? Bekijk dan de veelgestelde vragen. We updaten de vragen en antwoorden regelmatig.

Lees de vragen en antwoorden over zorg aan Oekraïeners

Veranderingen

Publicatiedatum: 1 april 2022    Laatst aangepast: 23 juni 2022

Vanaf 1 maart 2022 zijn er een aantal wijzigingen in de Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

De Subsidieregeling is verlengd tot 2027

De huidige subsidieregeling liep tot 1 maart 2022. De gewijzigde subsidieregeling loopt door tot 1 maart 2027.

Melden van zorg bij GGD GHOR niet langer nodig

Om zorgkosten te declareren hoeft u verleende zorg niet langer eerst te melden bij de GGD GHOR. Deze meldplicht vervalt voorlopig. Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022.

Dit houdt in:

  • Heeft u de zorg verleend vanaf 1 maart 2022? Dan hoeft u die dus niet te melden bij de GGD GHOR.
  • Heeft u de zorg verleend vóór 1 maart 2022? Dan heeft u nog wel een meldnummer van de GGD GHOR nodig.

Langlopende DBC’s

Declareert u zorg waarvan de DBC is gestart vóór 1 maart 2022? Dan moet u die dus nog wel melden bij de GGD GHOR.

BSN vermelden wettelijk verplicht

Als het burgerservicenummer (BSN) beschikbaar is, bent u wettelijk verplicht om dit op het formulier in te vullen. Het CAK zal hierop extra controleren. Blijkt dat het BSN beschikbaar is, maar door de zorgverlener niet is vermeld? Dan houden wij ons het recht voor de subsidie niet te verstrekken.
 
De persoonsgegevens worden door de GGD en gemeenten gebruikt voor passende vervolgzorg, zoals huisvesting en het afsluiten van een verzekering. 

Subsidie aanvragen

De subsidieregeling is voor alle zorgverleners in de 1e en 2e lijn. Zorgverleners maken kosten voor onverzekerden, omdat zij verplicht zijn noodzakelijke zorg te leveren. Met deze regeling kunt u als zorgverlener de kosten voor geleverde zorg declareren.

Zorg in het basispakket die medisch noodzakelijk is, kunt u declareren. 

Lees meer over de voorwaarden van deze regeling.

Let op

Nieuwe regeling voor zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne

Verleent u ná 1 juli zorg aan een vluchteling uit Oekraïne en heeft die een Burgerservicenummer (BSN)? Declareer de zorg dan via de nieuwe Regeling Medische zorg aan Ontheemden (RMO).

Lees meer over de RMO in ons nieuwsbericht.

Subsidie aanvragen voor apotheken

Bent u apotheker en wilt u subsidie aanvragen? Lees dan verder hoe u als apotheek subsidie aanvraagt.

Subsidie aanvragen voor andere zorgverleners

Heeft u zorg verleend aan een onverzekerde patiënt? Lees dan hieronder hoe u subsidie aanvraagt.

 

Lees meer over hoe u subsidie aanvraagt

Let op

Nieuwe regeling voor zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne
Verleent u ná 1 juli zorg aan een vluchteling uit Oekraïne en heeft die een Burgerservicenummer (BSN)? Declareer de zorg dan via de nieuwe Regeling Medische zorg aan Ontheemden (RMO).

Lees meer over de RMO in ons nieuwsbericht.

U heeft als apotheek medische zorg uit het basispakket verleend aan een onverzekerde. Die kan de kosten niet (gedeeltelijk) zelf betalen. Als u hierdoor inkomsten verliest kunt u bij ons subsidie aanvragen. Voldoet u aan de voorwaarden? Lees dan hieronder hoe u subsidie aanvraagt.
 

Lees meer over hoe u als apotheek subsidie aanvraagt

U heeft 1 jaar de tijd om zorgkosten bij ons te declareren. Heeft u vóór 1 maart 2022 zorg verleend aan een onverzekerde patiënt, of voor die datum een DBC gestart? Dan declareert u deze kosten bij ons nog op de oude manier. Dat betekent dat u de zorg moet melden bij het Meldpunt Onverzekerdenzorg.
 

Lees hier hoe u voor deze zorgkosten subsidie bij ons aanvraagt.  

Blijkt de patiënt met terugwerkende kracht uitgeschreven als verzekerde? Ook dan kunt u subsidie aanvragen. Hiervoor gelden extra voorwaarden:

  • De verzekerde stond tijdens de zorgverlening geregistreerd als verzekerde.
  • Daarna heeft de zorgverzekeraar de zorgverzekering stop gezet. Daardoor is de zorg onverzekerd.

Let op

Zonder BSN kunnen wij de terugwerkende kracht niet controleren. Subsidie is dan niet mogelijk.

Volg hierna de stappen om subsidie aan te vragen.

U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerde. Ook heeft u bepaald dat deze persoon geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen. U kunt de kosten declareren via deze regeling.

Bekijk alle voorwaarden

Hieronder ziet u wanneer uw declaratie binnen moet zijn:

Zorg verleend in / DBC gesloten op: Aanvraag uiterlijk binnen:
1 januari t/m 31 maart 31 maart volgend jaar
1 april t/m 30 juni 30 juni volgend jaar
1 juli t/m 30 september 30 september volgend jaar
1 oktober t/m 31 december 31 december volgend jaar

Toelichting

U mag zorgkosten die u heeft gemaakt tot uiterlijk 12 maanden ná het kwartaal waarin u de zorg heeft geleverd declareren.

Loopt de zorg via de DBC-bekostiging? Dan geldt uiterlijk 12 maanden ná het kwartaal waarin de DBC gesloten is.

Heeft u bijvoorbeeld op 10 oktober 2021 zorg geleverd of de DBC gesloten? Zorg dan dat uw declaratie uiterlijk 31 december 2022 bij ons binnen is.

Formulieren

U kunt subsidie aanvragen als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Of wilt u weten hoe een subsidieaanvraag werkt? Lees dan meer over hoe u subsidie aanvraagt.

Welk formulier u gebruikt voor het aanvragen van subsidie, hangt af van uw situatie.

Apotheken
Apotheken kunnen subsidie aanvragen via Clearing House Apothekers.

Alle andere zorgverleners

Met een DAEB-overeenkomst wordt de medisch noodzakelijke zorg die u heeft geleverd een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Dit is een van de voorwaarden om de kosten voor deze zorg te declareren.

Let op

Stuur een kopie van een recent bankafschrift mee met de DAEB-overeenkomst. Hiermee controleren wij het rekeningnummer en de tenaamstelling. De bedragen mag u daarom onleesbaar maken. 

Waarom is een DAEB-overeenkomst nodig?

Het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Daarom geeft de overheid daar een subsidie voor. Met die subsidie kunnen wij de zorgkosten vergoeden.

U sluit eenmalig een DAEB-overeenkomst af met het CAK. De medisch noodzakelijke zorg wordt zo een DAEB.

Subsidieregeling

Alle zorg uit het basispakket wordt volledig vergoed. 

Hetzelfde geldt voor mondzorg. We vergoeden alleen mondzorg uit het basispakket, die medisch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld kaakchirurgie of volledig uitneembare protheses.

Gaat het om tandheelkundige zorg aan een minderjarige (onder de 18 jaar)? Dan vergoeden we alle mondzorg die de basisverzekering dekt.

Op www.zorginstituutnederland.nl/basispakket kunt u lezen welke zorg er in het basispakket zit.
 

Het doel van deze subsidieregeling is dat u zorgkosten die u heeft gemaakt voor onverzekerde personen vergoed krijgt. Daarnaast ondernemen GGD en gemeente stappen om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om hen weer verzekerd te krijgen. En biedt eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

De regeling is onderdeel van een programma vanuit de overheid om de problematiek rondom onverzekerden aan te pakken. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep mensen die geen zorgverzekering heeft.

De regeling geldt niet voor de volgende groepen:

  • Asielzoekers, gedetineerden, militairen en gemoedsbezwaarden.
  • Wanbetalers. Deze groep is bekend bij overheid en zorgverzekeraars en blijft verzekerd voor de basiszorg.
  • Onverzekerbare vreemdelingenZij kunnen geen zorgverzekering afsluiten en moeten de kosten voor medische zorg zelf betalen. Als zij dat niet kunnen, kunt u als zorgverlener via een andere regeling een bijdrage vragen aan het CAK.

Lees meer over de verzekeringsplicht.

Contact

Heeft u vragen over uw declaratie of wilt u meer weten over de subsidieregeling?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of via het telefoonnummer voor de subsidieregeling.  

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.