Wmo

Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de klant centraal te zetten, is een nauwe samenwerking met de keten essentieel. Het is belangrijk dat u voor uw gemeente tijdig, juist en volledige zorg- en klantgegevens aanlevert, zodat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt.

Naast de aanlevering van gegevens heeft de keten een belangrijke taak als het gaat om een juiste informatievoorziening rondom de eigen bijdrage. Het CAK vervult graag een faciliterende rol en adviseert over voorlichting, wijzigingen, gegevensaanlevering en overige vragen op operationeel en beleidsniveau.

Vragen over Wmo

Het CAK wisselt gegevens uit met diverse ketenpartners, zodat er voor de klant een juiste, tijdige en correcte factuur gemaakt kan worden. In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces verloopt.

Lees meer over hoe het proces in de keten verloopt

Het kabinet wil voor 2017 de zorgkosten verlagen. In 2017 gaat er dus het een en ander veranderen. Hieronder ziet u welke veranderingen dat zijn en wat dat voor u en onze gezamenlijke klant betekent.

Lees meer over de wijzigingen in 2017

Klanten betalen een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo of voor de Wlz. Om ervoor te zorgen dat deze klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is het belangrijk dat u de zorg- en klantgegevens bij het CAK aanlevert. Het CAK adviseert en faciliteert u bij het aanleveren van gegevens.

Lees meer over de instructies voor het aanleveren van Wmo-gegevens

 

Verwacht u dat een klant de instelling binnen een half jaar kan verlaten? Dan kunt u via de centrumgemeente met het formulier terugkeer naar zelfstandig wonen Wmo (22-11-2017, pdf, 41 kB) een verklaring voor de klant aanvragen. Hierdoor gaat de klant een lage eigen bijdrage betalen. 

Levert u - als centrumgemeente - het formulier via de applicatie Porta aan. Dat kan via Mijn CAK Zakelijk.

Heeft u een klant die u aan- of af moet melden voor beschermd wonen? 

De CAK Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners verwerkt de aan- of afmelding binnen 5 werkdagen.

De procedure om opvang van een klant aan- of af te melden is als volgt:

De CAK Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners verwerkt de aan-of afmelding binnen vijf werkdagen. U ontvangt een bevestiging zodra het formulier verwerkt is. 

Zelf online regelen

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy