Wmo

Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de klant centraal te zetten, is een nauwe samenwerking met de keten essentieel. Het is belangrijk dat u voor uw gemeente tijdig, juist en volledige zorg- en klantgegevens aanlevert, zodat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt.

Naast de aanlevering van gegevens heeft de keten een belangrijke taak als het gaat om een juiste informatievoorziening rondom de eigen bijdrage. Het CAK vervult graag een faciliterende rol en adviseert over voorlichting, wijzigingen, gegevensaanlevering en overige vragen op operationeel en beleidsniveau.

Vragen over Wmo

Zelf online regelen

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.
Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy