Gepensioneerden die emigreren naar of wonen in een verdragsland

U heeft een pensioen uit Nederland en u verhuist naar het buitenland. Of misschien woont u daar al met uw pensioen. In dat geval kunt u in Nederland geen zorgverzekering meer hebben. Maar woont u in een verdragsland? Dan heeft u waarschijnlijk wel recht op medische zorg. Meld u dan bij het CAK.

Als u niet meer in Nederland woont of werkt, kunt u geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Voordat u gaat verhuizen moet u in ieder geval het volgende doen:

 • Controleer of u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland heeft. U kunt dit nagaan op onze pagina Pensioen en uitkeringen.
 • Controleer of u naar een verdragsland verhuist.
 • Geef uw verhuisdatum bij voorkeur 2 maanden voor vertrek door aan uw zorgverzekeraar. Ook de organisatie waarvan u pensioen of een uitkering krijgt, moet zo snel mogelijk weten dat u emigreert. U kunt de gemeente waar u vertrekt, pas kort van tevoren inlichten. Dat kan vanaf 5 dagen vóór uw verhuizing.

Lees meer over ziektekosten en verhuizen naar het buitenland

Nederland heeft verschillende verdragen met landen. Maar voor de medische zorg in geval van emigratie heeft Nederland alleen afspraken met de volgende landen:

 • EU-landen
 • EER-landen
 • Verdragslanden buiten de EU/EER

Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Lees verder voor een overzicht van de verdragslanden

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Heeft u nog wel een wettelijk pensioen of een uitkering uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. Daarom moet u zich bij ons aanmelden.

Meer informatie?

Download het document 'Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering' (01-04-2019, pdf, 41,5 kB).

Vul het formulier Aanvraag document S1/formulier 121 (01-04-2018, pdf, 586 kB) in en stuur het ons toe. Als u recht heeft op medische zorg in uw woonland, registreren wij u als verdragsgerechtigde. In dat geval sturen wij u het document S1/formulier 121 toe. Hiermee kunt u zich inschrijven bij een lokaal ziekenfonds.

U krijgt alleen een document S1/formulier 121 als:

 • U een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland ontvangt.
 • U in een verdragsland woont.

Dat hangt af van hun situatie:

 • Hebben zij zelf een pensioen of uitkering? Dan moeten zij het document S1/formulier 121 ook aanvragen via het formulier Aanvraag document S1/formulier 121 (01-04-2019, pdf, 586 kB).
 • Hebben zij zelf geen pensioen of uitkering? Vul dan hun namen in op uw aanvraagformulier. Deze gezinsleden hebben niet automatisch recht op medische zorg in het land waar u woont. Zij kunnen mogelijk wel meeverzekerd zijn bij u. Dat bepaalt het ziekenfonds in uw woonland.
 • Werken uw gezinsleden nog in Nederland? Dan blijven zij verplicht zorgverzekerd en moeten zij hun Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Voor de inschrijving bij een ziekenfonds in uw woonland hebben zij een document S1/formulier 106 nodig. Dit formulier kunnen zij aanvragen bij hun Nederlandse zorgverzekeraar.

In de meeste landen meldt u zich aan bij het ziekenfonds in uw woonplaats of woonland. In de brochure bij het document S1/formulier 121 staat bij welke instantie u zich moet melden. Het is handig om eerst informatie in te winnen bij die instantie. Zij kunnen u vertellen of u nog aanvullende documenten nodig heeft. Ook kan het zijn dat u eerst nog iets moet regelen voordat u zich bij een ziekenfonds kan inschrijven. In Zweden bijvoorbeeld, moet u al beschikken over een belastingnummer. Dat nummer moet u dus van tevoren aanvragen.

Als u zich heeft ingeschreven bij het ziekenfonds, krijgen wij daarvan een bevestiging.

Lees meer over medische zorg krijgen in het buitenland

Woont u in een verdragsland? Dan heeft u met een document S1/formulier 121 recht op de medische zorg volgens de wetten die daar gelden. U kunt bij het ziekenfonds waar u zich inschrijft, informeren welke behandelingen en medicijnen u vergoed krijgt. Kosten die u in uw woonland maakt, moet u declareren bij uw ziekenfonds in uw woonland. U kunt die kosten niet bij ons declareren.

Lees meer over de zorg waarop u recht hebt

Met de EHIC heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg in een EU/EER-land en Zwitserland. De EHIC mag u niet gebruiken in uw woonland.

Woont u in een EU/EER-land of Zwitserland? Vraag dan een EHIC bij ons aan.

Lees meer over medische zorg in een ander EU-land

Woont u niet in een EU/EER-land of in Zwitserland, dan heeft u geen recht op een EHIC. Om ziektekosten bij verblijf in deze landen te dekken, is het handig een extra verzekering of een reisverzekering af te sluiten.

U betaalt aan het CAK een verdragsbijdrage. Die bijdrage bestaat uit:

 1. De vaste bijdrage Zorgverzekeringswet. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze bijdrage jaarlijks vast.
 2. Inkomensafhankelijke bijdragen. De percentages hiervoor komen overeen met wat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen. U betaalt over inkomen uit Nederland én uw eventuele inkomsten uit een ander land.

Lees meer over de kosten van uw verdragsbijdrage

Eén van uw Nederlandse pensioen- of uitkeringsinstanties houdt maandelijks de vaste bijdrage in voor u en uw meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar en ouder.

Verder houden al uw pensioenfondsen of uitkeringsinstanties de inkomensafhankelijke bijdragen in op uw pensioen of uitkering.

Moet u verdragsbijdrage aan ons betalen? Dan vragen wij aan het UWV of u een inkomen heeft van een Nederlandse werkgever of organisatie. Het UWV beheert namelijk een centrale administratie waarin iedereen staat die een inkomen heeft. Een inkomen kan zijn: loon, pensioen of een uitkering.

Als wij weten van wie u een inkomen krijgt dan vragen wij uw pensioenfonds (of uitkeringsinstantie) om de verdragsbijdrage in te houden op uw inkomen. Uw pensioenfonds (of uitkeringsinstantie) maakt uw verdragsbijdrage dan aan ons over.

U krijgt ieder jaar van ons een jaarafrekening. Wij versturen die na afloop van het kalenderjaar. In die jaarafrekening staat een overzicht van de verdragsbijdrage die u moet betalen en van de bedragen die u heeft betaald.

 • Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug.
 • Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.  

In de jaarafrekening passen wij ook de heffingskortingen toe.

Kijk voor meer informatie bij Financiële informatie verdragsgerechtigden.

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw verdragsbijdrage. Of u zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst in Nederland. De Belastingdienst houdt ook rekening met de woonlandfactor. Woont u in een land met een lage woonlandfactor, dan heeft u waarschijnlijk geen recht op zorgtoeslag.

Kijk voor de voorwaarden en voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Let op
Meeverzekerde kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig zorgtoeslag aanvragen. Dan telt alleen het inkomen dat zij zelf verdienen.

U ontvangt van ons een jaarafrekening. Daarin vindt u het definitieve bedrag van uw verdragsbijdrage. Deze jaarafrekening versturen we elk jaar na afloop van het kalenderjaar. Meestal ontvangt u die in de tweede helft van het jaar erna.

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken als u gaat wonen, werken of reizen in het buitenland.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.