Gepensioneerden die emigreren naar of wonen in een verdragsland

U heeft een pensioen uit Nederland en u verhuist naar het buitenland. Of misschien woont u daar al met uw pensioen. In dat geval kunt u in Nederland geen zorgverzekering meer hebben. Maar woont u in een verdragsland? Dan heeft u waarschijnlijk wel recht op medische zorg. Meld u dan bij het CAK.

Als u niet meer in Nederland woont of werkt, kunt u geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Gaat u naar een land dat geen verdragsland is? Sluit voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden een ziektekostenverzekering af in het land waar u gaat wonen. U heeft dan niets met het CAK te maken.
 2. Gaat u naar een verdragsland, maar heeft u - nog - geen pensioen of uitkering? Sluit voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden een ziektekostenverzekering af in het land waar u gaat wonen. U heeft dan - nog - niets met het CAK te maken.
 3. Heeft u een wettelijk pensioen of wettelijke uitkering en gaat u naar een verdragsland? Dan moet u een Document S1/formulier 121 aanvragen. Als u daar recht op heeft, sturen wij u het document S1/formulier 121 toe. Met de S1/121 kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds of zorgverzekeraar in uw woonland. Pas na inschrijving kunt u gebruikmaken van medische zorg in uw woonland. 

Lees meer over ziektekosten en verhuizen naar het buitenland

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Heeft u nog wel een wettelijk pensioen of een uitkering uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan moet u zich via het CAK verzekeren voor ziektekosten. Dat bent u wettelijk verplicht. U heeft dus niet de keuze om zelf een zorgverzekering te regelen. Uw woonland verrekent de zorgkosten met Nederland. U betaalt een verdragsbijdrage (soort zorgpremie) aan ons.

Meer informatie?

U betaalt aan het CAK een verdragsbijdrage. Die bijdrage bestaat uit:

 1. De vaste bijdrage Zorgverzekeringswet. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze bijdrage jaarlijks vast.
 2. Inkomensafhankelijke bijdragen. De percentages hiervoor komen overeen met wat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen. U betaalt over inkomen uit Nederland én uw eventuele inkomsten uit een ander land.

Lees meer over de kosten van uw verdragsbijdrage

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de medische zorg in geval van emigratie. Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Het gaat om: 

 • EU/EER-landen plus Zwitserland
 • Een aantal andere landen buiten de EU/EER

Lees verder voor een overzicht van de verdragslanden

U moet een Document S1/formulier 121 aanvragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, registreren wij u als verdragsgerechtigde. Wij sturen u dan het document S1/formulier 121 toe. Hiermee kunt u zich inschrijven bij een lokaal ziekenfonds.

Meer informatie over de voorwaarden en wat u kunt verwachten, leest u ook op Document S1/formulier 121 aanvragen.

Heeft u van ons het document S1/formulier 121 gekregen? Dan gaat u met dit document naar het ziekenfonds in uw woonland. 

Inschrijven bij ziekenfonds

U meldt zich eerst aan bij het ziekenfonds in uw nieuwe woonplaats of woonland. In sommige landen kan dat ook een andere instantie zijn. In de folder bij het document S1/formulier 121 staat welk ziekenfonds (of instantie) dat in uw land is.

Als u zich heeft ingeschreven bij het ziekenfonds, krijgen wij daarvan bericht.

Uitzondering: Voor sommige landen regelen wij uw inschrijving direct met het ziekenfonds daar. U hoeft dan zelf niets te doen. U ontvangt daarover een brief van ons.

Tip

Het is handig om eerst informatie op te vragen bij het ziekenfonds in uw nieuwe woonland. Zij kunnen u vertellen of u nog extra documenten of informatie nodig heeft.

Lees meer over het meeverzekeren van gezinsleden

Woont u in een verdragsland? Dan heeft u met een document S1/formulier 121 recht op de medische zorg volgens de wetten die daar gelden. U kunt bij het ziekenfonds waar u zich inschrijft, informeren welke behandelingen en medicijnen u vergoed krijgt. Kosten die u in uw woonland maakt, moet u declareren bij uw ziekenfonds in uw woonland. U kunt die kosten niet bij ons declareren.

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw verdragsbijdrage. Of u zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst in Nederland. De Belastingdienst houdt ook rekening met de woonlandfactor. Woont u in een land met een lage woonlandfactor, dan heeft u waarschijnlijk geen recht op zorgtoeslag.

Kijk voor de voorwaarden en voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Let op
Meeverzekerde kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig zorgtoeslag aanvragen.

Woont u in een EU/EER-land of Zwitserland? En heeft u tijdens een verblijf in een ander EU/EER-land of Zwitserland medisch noodzakelijke zorg nodig? Dan gebruikt u uw European Health Insurance Card (EHIC). Deze Europese verzekeringskaart kunt u bij ons aanvragen. De EHIC kunt u niet gebruiken in uw woonland.

Lees meer over medische zorg in een ander EU-land

Woont u niet in een EU/EER-land of in Zwitserland, dan heeft u geen recht op een EHIC. Om ziektekosten bij verblijf in deze landen te dekken, is het handig een extra verzekering of een reisverzekering af te sluiten.

Woont u in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. Het gaat om zorg die in het Nederlandse basispakket zit. U kunt bij de zorgverlener de EHIC laten zien die u van ons heeft ontvangen. Heeft u nog geen EHIC? Vraag dan online een EHIC aan

Wanneer heb ik geen recht op zorg in Nederland?

Woont u niet in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan heeft u geen recht op een EHIC. U kunt die dan ook niet gebruiken voor de medische zorg in Nederland. Om de ziektekosten te dekken bij verblijf in Nederland, moet u een extra verzekering of reisverzekering afsluiten.

Meer informatie?

Lees meer bij Ik wil voor een medische behandeling naar Nederland

Op de website van het Zilveren Kruis kunt u de handige brochure Medische zorg in Nederland downloaden. 

Moet u verdragsbijdrage aan ons betalen? Dan vragen wij aan het UWV of u een inkomen heeft van een Nederlandse werkgever of organisatie. Het UWV beheert namelijk een centrale administratie waarin iedereen staat die een inkomen heeft. Een inkomen kan zijn: loon, pensioen of een uitkering.

Als wij weten van wie u een inkomen krijgt dan vragen wij uw pensioenfonds (of uitkeringsinstantie) om de verdragsbijdrage in te houden op uw inkomen. Uw pensioenfonds (of uitkeringsinstantie) maakt uw verdragsbijdrage dan aan ons over.

Eén van uw Nederlandse pensioen- of uitkeringsinstanties houdt maandelijks de vaste bijdrage in voor u en uw meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar en ouder.

Verder houden al uw pensioenfondsen of uitkeringsinstanties de inkomensafhankelijke bijdragen in op uw pensioen of uitkering.

Op de definitieve jaarafrekening staat uw definitieve verdragsbijdrage. Wij kunnen een definitieve jaarafrekening opmaken zodra wij uw wereldinkomen doorkrijgen van de Belastingdienst. U krijgt elk jaar vóór 30 september de jaarafrekening voor het vorige jaar. Hebben wij nog geen gegevens van de Belastingdienst gekregen? Dan krijgt u een voorlopige jaarafrekening in plaats van een definitieve.

Lees meer over de jaarafrekening voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

U krijgt ieder jaar van ons een jaarafrekening. Wij versturen die na afloop van het kalenderjaar. In die jaarafrekening staat een overzicht van de verdragsbijdrage die u moet betalen en van de bedragen die u heeft betaald.

 • Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug.
 • Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.  

In de jaarafrekening passen wij ook de heffingskortingen toe.

Lees meer over de jaarafrekening voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

Dat hangt af van hun situatie:

 • Hebben zij zelf een pensioen of uitkering? Dan moeten zij zelf een Document S1/formulier 121 aanvragen.
 • Hebben zij zelf geen pensioen, uitkering of inkomen? Mogelijk kunt u ze 'meeverzekeren'. Het ziekenfonds in uw woonland beslist dit en geeft dit aan ons door. Als u woont in de EU/EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk kunt u de gegevens van uw gezinsleden invullen op uw aanvraagformulier S1/121. Woont u in een ander verdragsland? Meld uw gezinsleden dan aan bij het ziekenfonds in uw woonland als u zich daar inschrijft.
 • Werken uw gezinsleden nog in Nederland? Dan blijven zij verplicht zorgverzekerd en moeten zij hun Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Voor de inschrijving bij een ziekenfonds in uw woonland hebben zij een document S1/formulier 106 nodig. Dit formulier kunnen zij aanvragen bij hun Nederlandse zorgverzekeraar.

Wilt u gaan werken in loondienst of een eigen bedrijf beginnen (bijvoorbeeld een B&B) in uw woonland of Nederland? Dan moet u dit bij ons melden, ook als u daarnaast nog een pensioen of uitkering ontvangt. Wij bekijken de gevolgen voor uw verdragsrecht en zorgverzekering. Lees meer over de gevolgen voor uw sociale verzekering bij de SVB.

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken als u gaat wonen, werken of reizen in het buitenland.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.