Regeling gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

U heeft een pensioen of uitkering uit Nederland en u verhuist naar het buitenland. Of misschien woont u daar al en ontvangt u binnenkort een Nederlands pensioen. Dit kan invloed hebben op uw zorgverzekering. Want woont u in een verdragsland? Dan heeft u mogelijk recht op medische zorg op kosten van Nederland. Dit regelt u via het CAK.

Nieuws

Per 1 januari 2023 verandert de rekenmethode voor de woonlandfactor die wij op de verdragsbijdrage toepassen. Voor een aantal klanten betekent dit een forse stijging van de woonlandfactor en daarmee ook de verdragsbijdrage.

Wat is een woonlandfactor?

Elk land heeft een ander zorgpakket en ook de kosten ervan verschillen. De woonlandfactor geeft het verschil weer tussen uw woonland en Nederland. Daarom vermenigvuldigen wij uw verdragsbijdrage altijd met een woonlandfactor. Zo betaalt u niet te veel en niet te weinig voor de zorg die u krijgt in uw woonland.

Nieuwe rekenmethode

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de woonlandfactoren elk jaar opnieuw vast. Vanaf 1 januari 2023 gebruikt het ministerie hiervoor een nieuwe rekenmethode met cijfers van A System of Health Accounts. Deze zorgcijfers zijn actueler, transparanter en bruikbaar voor de lange termijn.

Lees verder

Aanmelden bij het CAK

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Heeft u nog wel een wettelijk pensioen of een uitkering uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan moet u zich via het CAK verzekeren voor ziektekosten. Dat bent u wettelijk verplicht. U heeft dus niet de keuze om zelf een zorgverzekering te regelen. Uw woonland verrekent de zorgkosten met Nederland. U betaalt een verdragsbijdrage aan ons.

Meer informatie?

Controleer eerst het volgende: 
  • Check of u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland heeft. Als u daarnaast nog een pensioen uit uw woonland krijgt of daar werkt, hoeft u zich niet aan te melden. Er is dan 'prevalerend recht', zoals wij dat noemen. Neem bij twijfel contact met ons op.
  • Check of u woont of gaat wonen in een verdragsland.
Er zijn 3 mogelijkheden:
  1. U woont in of verhuist naar een land dat geen verdragsland is. Sluit voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden een ziektekostenverzekering af in het land waar u gaat wonen. U heeft dan niets met het CAK te maken.
  2. U woont in of verhuist naar een verdragsland, maar heeft (nog) geen wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland. Sluit voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden een ziektekostenverzekering af in het land waar u gaat wonen. U heeft dan (nog) niets met het CAK te maken.
  3. U woont in of verhuist naar een verdragsland. En u heeft een wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland. Meld u dan aan bij het CAK

Woont u in een verdragsland? En krijgt u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland? Dan moet u bij ons een document S1/formulier 121 aanvragen. Met de S1/121 kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds of zorgverzekeraar in uw woonland. Pas na inschrijving kunt u gebruikmaken van medische zorg in uw woonland. 

Tip

Bent u van plan om te emigreren naar een verdragsland? Kijk dan bij Ik ga verhuizen naar het buitenland voor meer informatie.

Op Nederlandwereldwijd.nl van het ministerie van Buitenlandse Zaken leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken.

Dat hangt af van hun situatie:

  • Hebben zij zelf een Nederlands pensioen of uitkering? Dan moeten zij zelf een document S1/formulier 121 aanvragen.
  • Hebben zij zelf geen Nederlands pensioen, uitkering of een ander inkomen? Mogelijk kunt u ze meeverzekeren. Het ziekenfonds in uw woonland beslist dit en geeft dit aan ons door. Woont u in de EU/EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Vul dan de gegevens van uw gezinsleden in op uw aanvraagformulier S1/121. Woont u in een ander verdragsland? Meld uw gezinsleden dan aan bij het ziekenfonds in uw woonland als u zich daar registreert.
  • Werken uw gezinsleden nog in Nederland? Dan moeten zij hun Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Voor de inschrijving bij een ziekenfonds in uw woonland hebben zij een document S1/formulier 106 nodig. Dit formulier kunnen zij aanvragen bij hun Nederlandse zorgverzekeraar.

Recht op zorg

U heeft recht op de medische zorg volgens de wetten die in uw woonland gelden. U kunt bij het ziekenfonds waar u zich inschrijft, informeren welke behandelingen en medicijnen u vergoed krijgt. Kosten die u in uw woonland maakt, moet u declareren bij uw ziekenfonds in uw woonland. U kunt die kosten niet bij ons declareren.

Lees hoe u zorg in uw woonland krijgt

U woont in een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk

Heeft u tijdens een verblijf in een ander EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk medisch noodzakelijke zorg nodig? Dan gebruikt u uw European Health Insurance Card (EHIC). Deze Europese verzekeringskaart kunt u bij ons aanvragen. Houd er rekening mee dat particuliere zorg en repatriëringskosten niet onder de EHIC vallen. De EHIC kunt u niet gebruiken in uw woonland, daar gebruikt u de lokale zorgpas.

Gaat u op vakantie naar een land buiten de EU/EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Daar is de EHIC niet geldig. Wij adviseren dan een extra verzekering of een reisverzekering af te sluiten.

U woont in een ander verdragsland

Woont u niet in een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, dan heeft u geen recht op een EHIC. Om ziektekosten bij verblijf in andere landen te dekken, is het handig een extra verzekering of een reisverzekering af te sluiten.

Wanneer heb ik toestemming nodig?

Wilt u speciaal voor een medische behandeling naar een ander land? Of wilt u in een ander land medicijnen kopen? Dan moet u van tevoren toestemming hebben van het ziekenfonds in uw woonland. Heeft u die toestemming (nog) niet? Dan loopt u het risico dat u de kosten zelf moet betalen. 

Meer informatie?

Lees meer bij Ik wil voor een medische behandeling naar het buitenland

Woont u in een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. Het gaat om zorg die in het Nederlandse basispakket zit. U kunt bij de zorgverlener de EHIC laten zien die u van ons heeft ontvangen. Heeft u nog geen EHIC? Vraag dan online een EHIC aan

Wanneer heb ik geen recht op zorg in Nederland?

Woont u niet in een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft u geen recht op een EHIC. U kunt die dan ook niet gebruiken voor de medische zorg in Nederland. Om de ziektekosten te dekken bij verblijf in Nederland, moet u een extra verzekering of reisverzekering afsluiten.

Wlz-zorg

Wilt u (definitief) terug naar Nederland omdat u Wlz-zorg (bijvoorbeeld opname in verpleeghuis) nodig heeft? Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Houd ook rekening met een wachttijd. Meer informatie vindt u op de website van het Zorginstituut.

Meer informatie

Financiële informatie

Wij laten elke maand een verdragsbijdrage inhouden op uw pensioen(en) of uitkering. Elk jaar krijgt u voor 30 september een jaarafrekening voor het jaar ervoor. Daarin staat of u te veel, te weinig of precies genoeg heeft betaald. 

Lees verder voor de meestgestelde vragen over de jaarafrekening

Wilt u meer weten over de verdragsbijdrage? Of hoe het zit met zorgtoeslag?

Bekijk dan de meestgestelde vragen over geldzaken 

Veelgestelde vragen

U vindt hier een overzicht van wettelijke pensioenen en uitkeringen in Nederland. Als u één van deze pensioenen of uitkeringen ontvangt en in een verdragsland woont, meldt u zich aan bij het CAK als verdragsgerechtigde.
 

Lees welke pensioenen en uitkeringen dit zijn

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de medische zorg in geval van emigratie. Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Het gaat om: 

  • EU/EER-landen plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
  • Een aantal andere landen buiten de EU/EER

Bekijk alle verdragslanden

U betaalt een verdragsbijdrage voor het recht op medische zorg in uw woonland. De zorgkosten die u maakt, verrekent uw woonland met Nederland. Dat is zo afgesproken met een aantal landen. U betaalt daarom geen zorgpremie aan de lokale zorgverzekeraar voor de basiszorg in uw woonland. U betaalt in plaats daarvan een verdragsbijdrage aan Nederland. Het CAK int deze bijdrage.

Let op

Deze informatie is voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Kijk hier voor informatie over de verdragsbijdrage voor gezinsleden van werknemers.

Lees meer over de verdragsbijdrage

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

Door de woonlandfactor toe te passen, is uw verdragsbijdrage in verhouding met de omvang en kosten van het zorgpakket in uw woonland (woonlandpakket). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt ieder jaar opnieuw de woonlandfactor van de verdragslanden vast. Als de zorg in uw woonland duurder wordt, stijgt ook de woonlandfactor. U moet dan een hogere verdragsbijdrage betalen.

Lees meer over wat is een woonlandfactor

Een woonlandpakket is een pakket met zorgvoorzieningen waar u als verdragsgerechtigde recht op heeft in uw woonland. Met zorgvoorzieningen bedoelen we bijvoorbeeld huisartskosten, medicijnen en ziekenhuisopnames. Het woonlandpakket verschilt per woonland.

Zorgvoorzieningen

De dekking van het woonlandpakket is gelijk aan het wettelijk zorgpakket in dat land. In Nederland is dat bijvoorbeeld de basisverzekering. U heeft dus recht op vergoeding van dezelfde zorg als andere inwoners van dat land. U heeft ook dezelfde plichten: als uw woonland een eigen risico of eigen bijdrage kent, geldt dit ook voor u.

Wij kunnen een aantal heffingskortingen toepassen op het Wlz-deel van uw verdragsbijdrage, maar alleen als de benodigde gegevens bij ons bekend zijn. Soms moet u de heffingskorting zelf bij ons aanvragen.

Let op

Heeft u recht op heffingskortingen? Dan mogen wij die alleen aftrekken van het Wlz-deel van uw verdragsbijdrage. Uw Wlz-deel is echter nooit lager dan 0. Is uw heffingskorting bijvoorbeeld € 800 en uw Wlz-bijdrage € 700, dan zetten wij uw Wlz-bijdrage op € 0.

Lees meer over heffingskortingen

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken als u gaat wonen, werken of reizen in het buitenland.

Is iemand in uw directe omgeving overleden? Gecondoleerd met uw verlies. Betaalde uw overleden familielid een verdragsbijdrage voor zichzelf en/of gezinsleden? Dan stuurt het ziekenfonds in het woonland (of SVB of UWV) het CAK hierover bericht. Vanaf het moment van overlijden stopt de inschrijving bij het ziekenfonds. Het CAK stopt dan ook met het innen van de verdragsbijdrage.

Lees meer over hoe meld ik het overlijden

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.